Кранове и Подвижни Работни Площадки

Центърът провежда обучения съгласно следните нормативни документи:

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки за:

 • машинист на мостови и козлови кранове:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

 • машинист на портални кранове:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

 • машинист на кулокранове:

а) I степен – за кранове с товарен момент над 160 тонметра;
б) II степен – за кранове с товарен момент до 160 тонметра;

 • машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита (автокранове):

а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;

 • машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит:
  а) I степен – за кранове с товароподемност над 32 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 32 тона;

 • машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция:
  а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;

б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;

 • машинист на железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 50 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 50 тона;

 • машинист на щабелни кранове;
 • машинист на велосипедни кранове;
 • машинист на подвижна работна площадка (автовишка).

Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършен 10-ти клас, медицинско свидетелство, снимки – 2 бр., свидетелство за управление на моторно превозно средство или багер – съответно за упражняване на автокранове и багери.

Заявление за включване в курс за кранисти.

ДОКУМЕНТА ЗА КРАНОВЕ И ОГНЯРИ Е ЕДИН И СЪЩ!!!

 • Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли:
 • машинист на котли с ниско налягане;
 • машинист на котли с високо налягане III, II и I степен;
 • машинист на енергийни котли;
 • оператор на енергиен блок.

Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършен 10-ти клас, медицинско свидетелство, снимки – 2 бр.

Заваряване

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ се издава съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване. Провеждаме обучения за всички степени

Read more
Електрокари и Мотокари

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read more
Курс за Електробезопасност

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V: Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършено средно образование, удостоверение за притежавана

Read more