asatechnology.ltd

Професионална Компетентност Шофьори

Квалификационна карта на водача или Професионална компетентност Квалификационната карта на водача или т. нар. „Професионална компетентност” е задължителна за всички водачи на територията на Европейския

Read More

Пътно-строителни Машини

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read More

Заваряване

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ се издава съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване. Провеждаме обучения за всички степени

Read More

Електрокари и Мотокари

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read More

Курс за Електробезопасност

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V: Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършено средно образование, удостоверение за притежавана

Read More

Can Water Damage Your Cars Alternator?

Your alternator is very well protected from things like rain and driving through deep puddles but sitting in deep water has the potential to damage your alternator if it is not dried out quickly.

Read More