Център за професионална Квалификация

+359 896783482

Не се притеснявайте да ни се обадите!

+359 896645194

Не се притеснявайте да ни се обадите!

Винаги до вас

Понеделник – Петък от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Къде да ни намерите

МИИВ - Авто Магазин, Сервиз, ГТП, Перник, ул. Освобождение 25

Доверете се на нас!

Център за професионално обучение „Престиж” е първият лицензиран от НАПОО на територията на Област Перник. Притежава лицензия №200212043 от 15.08.2003 г. В центъра работят квалифицирани преподаватели, някой от тях с повече от тридесет години стаж в областта на професионалното обучение. В момента учебния център е един от най-големите за Перник и Перник-област с обучени хиляди квалифицирани кадри от различни професионални направления. На всеки един от тях е проведено обучение на най-високо ниво, което е предпоставка за успешната им реализация на пазара на труда. Успешната ни съвместна дейност с фирми на регионално и национално ниво им осигурява висококвалифицирани служители и работници.

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

1.Професия “Офис – секретар”, код 346020
1.1.Специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация;

2. Професия “Заварчик”, код 521090
2.1. Специалност “Заваряване”, код 5210901, свидетелство за правоспособност по заваряване – първа степен на професионална квалификация;

3. Професия “Електромонтьор”, код 522020
3.1. Специалност “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт”, код 5220208 – втора степен на професионална квалификация;

4. Професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030
4.1. Специалност “Газова техника”, код 5220306 – трета степен на професионална квалификация;
4.2. Специалност “Възобновяеми енергийни източници”, код 5220308 – трета степен на професионална квалификация;
4.3. Специалност “Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”, код 5220309 – трета степен на професионална квалификация;

5. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
5.1. Специалност “Газова техника”, код 5220406 – втора степен на професионална квалификация;
5.2. Специалност “Възобновяеми енергийни източници”, код 5220408 – втора степен на професионална квалификация;
5.3. Специалност “Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”, код 5220409 – втора степен на професионална квалификация;

6. Професия “Техник по транспортна техника”, код 525010
6.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250101 – трета степен на професионална квалификация;
7. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020
7.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201 – втора степен на професионална квалификация;
7.2. Специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, свидетелство за правоспособност за машинист на пътностроителни машини – втора степен на професионална квалификация;

8. Професия “Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
8.1. Специалност “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, свидетелство за машинист на кранове – втора степен на професионална квалификация;

9. Професия “Строител”, код 582030
9.1. Специалност “Кофражи”, код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;
9.2. Специалност “Зидария”, код 5820304 – втора степен на професионална квалификация;
9.3. Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305 – втора степен на професионална квалификация;
9.4. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 – втора степен на професионална квалификация;
9.5. Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307 – втора степен на професионална квалификация;
9.6. Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309 – втора степен на професионална квалификация;

10. Професия “Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090
10.1. Специалност “Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 – първа степен на професионална квалификация;
10.2. Специалност “Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 – първа степен на професионална квалификация.