Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии. Издава се Свидетелство за правоспособност. Бланките са държавен образец, валидни в останалите страни след превод и легализация.

Провеждаме обучения за работа с ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ съгласно Наредба №1/10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в 1-ва и 2-ра степен.


Изисквания: Кандидатът да има завършено основно образование, снимки – 2 бр., медицинско свидетелство, ако не притежава шофьорска книжка.

Заваряване

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ се издава съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване. Провеждаме обучения за всички степени

Read more
Курс за Електробезопасност

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V: Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършено средно образование, удостоверение за притежавана

Read more