Blog

Професионална Компетентност Шофьори

Квалификационна карта на водача или Професионална компетентност Квалификационната карта на водача или т. нар. „Професионална компетентност” е задължителна за всички водачи на територията на Европейския

Read More

Пътно-строителни Машини

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read More