Професионална Компетентност Шофьори

Квалификационна карта на водача или Професионална компетентност Квалификационната карта на водача или т. нар. „Професионална компетентност” е задължителна за всички водачи на територията на Европейския

Read More

Can Water Damage Your Cars Alternator?

Your alternator is very well protected from things like rain and driving through deep puddles but sitting in deep water has the potential to damage your alternator if it is not dried out quickly.

Read More

Пътно-строителни Машини

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read More

Заваряване

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ се издава съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване. Провеждаме обучения за всички степени

Read More