Пътно-строителни Машини

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии. Издава се Свидетелство за правоспособност. Бланките са държавен образец, валидни в останалите страни след превод и легализация.

Провеждаме обучения за МАШИНИСТ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ съгласно Правилник за Добиване на Правоспособност на Машинисти!


Изисквания: Кандидатът да има завършен 10-ти клас или завършено средно образование, медицинско свидетелство, снимки – 2 бр., шофьорска книжка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Професионална Компетентност Шофьори

Квалификационна карта на водача или Професионална компетентност Квалификационната карта на водача или т. нар. „Професионална компетентност” е задължителна за всички водачи на територията на Европейския

Read more