Професионална Компетентност Шофьори

Квалификационна карта на водача или Професионална компетентност

Квалификационната карта на водача или т. нар. „Професионална компетентност” е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1;С1+Е;С;С+Е;D1; D1+E; D; D+E, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.
Обучението се провежда на основание Наредба №41/04.08.2008 г. (издадена от Министерството на транспорта, обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008 г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.


ОБУЧЕНИЕ

Обучението се състои от две части – теоретична и практическа част. В зависимост от датата на придобиване на съответната категория в свидетелството за управление на МПС има два вида обучение:

НАЧАЛНО обучение

  1. На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

– С ; С+Е – след 10.09.2009 г.
– D ; D+Е – след 10.09.2008 г.
( след завършване на курса кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса).

ПЕРИОДИЧНО обучение

  1. На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

– С ; С+Е – преди 10.09.2009 г.

– D ; D+Е – преди 10.09.2008 г.
(след завършване на курса кандидатите не полагат изпит).

КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС
(DRIVER QUALIFICATION CARD)

Обучението и картата, която е издадена от съответната „Регионална Дирекция – ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването й всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението Учебен център „МИИВ БГ” ЕООД издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Пътно-строителни Машини

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read more