СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ се издава съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване. Провеждаме обучения за всички степени и видове заваряване.

Изисквания: Кандидатът да има завършен 10-ти клас или завършено средно образование, медицинско свидетелство, снимки – 2 бр., валиден документ за правоспособност по заваряване (ако желае придобиване на по-висока степен на заваряване).

Електрокари и Мотокари

Център за професионално обучение „Престиж” и Център за професионално обучение „МИИВ” организират курсове за правоспособност по различни професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и

Read more
Курс за Електробезопасност

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V: Изисквания: Кандидатът да има навършени 18 години, завършено средно образование, удостоверение за притежавана

Read more